Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Dịch vụ và vật liệu kèm theo

Dịch vụ quản lý


Dch v qun lý bao gm
Dch v qun lý chung cho tòa nhà, bao gm c vic x lý các vi phm Ni Quy.
Dch v vn hành tòa nhà (tr hođng Bo trì phn din tích thuc s hu chung)
Các dch v an ninh(24/24) cho tòa nhà, cho phn din tích thuc s hu chung và gii quyết nhng vđ liên quan đến vic không tuân theo quy đnh và đe dđến an ninh.

Dn dp và làm sch Phn din tích thuc s hu chung, thu gom và x lý rác thi và đm bo cnh quan ca tòa nhà, căn h và Phn din tích thuc s hu chung.
Duy trì, kim tra h thng phòng cháy cha cháy.
Đc ch s tiêu th đin, thu tin và tr tiđin, nước và các chi phí sinh hot khác thay mt cho ch s hu căn h
 Phí qun lý hàng tháng
Phí qun lý hàng tháng bao gm:
Chi phí đin, nước ti Phn din tích thuc s hu chung
Chi phí cho các dch v như đã đ c Mc 1 k trên
Các chi phí thanh toán lương và phí qun lý hành chính ca Ban Qun Tr.
Phí an ninh
Bo him cháy, n, bo him trách nhim công cng cho Phn din tích thuc s hu chung (không tính bo him dành cho người hoc tài sn trong phm vi Khu vc s hu riêng ca căn h).
Phí dch v cho vic dn dp, làm sch, thu gom và x lý rác cũng như đm bo cnh quan như đã đ c trên.
Chi phí dch v phòng cháy cha cháy như đã quy đnh  trên
Chi phí cho dch v kim tra ch s tiêu th đin, nước, thu và thanh toán tiđin, nước và các sinh hot phí khác.
Phí kim toán và phí qun lý hành chính.
Phí nhà thđi vi Phn din tích thuc s hu chung
Chi phí kim soát côn trùng và cáđng vt gây thit hi (chut, b, dán, mi)
Chi phí bo dưỡng h thng dch v k thut ca tòa nhà như thang máy, điu hòa không khí…
Chi phí tư vn thiết kế, k thut, qun lý hành chính.
Chi phí tư vn thiết kế, k thut, qun lý tòa nhà .
Chi phí chăm sóc cnh quan, sân vườn chung ca tòa nhà.
Phí qun lý hàng tháng có th tăng sau khi được Ban Qun Tr thông qua vđiu kin Hi Ngh Ch S Hu Căn H đã y quyn hoc giao vic xem xét. Công ty Qun Lý có trách nhim gi thông báo bng văn bn trước mt tháng cho Ch s hu căn h. Thông báo này phi gii thích lý do tăng tin phí. Ch S Hu Căn H/Người Cư Ng khác có nghĩa v chp hành ni dung thông báo trên cơ s chung cuc và ràng buc. Nếu Ch S Hu Căn H không thanh toán cho Ban Qun Tr mt cách đđ và đúng hn thì Ch s hu Căn H phi thanh toán thêm cho Ban Qun Tr lãi quá hn như quy đnh ti Ni Quy ca Ban Qun Trị.


Vật liệu kèm theo căn hộ
Sàn:
Lát gch Ceramic Prime hoc tương đương (kt: 500X500) vâđá màu vàng nht, va xi măng mác 50, miết gch bng xi măng trng nguyên cht.
Tường:
Trát phng bng va xi măng 50, dày 1,5 mm, b matit, sơn màu vàng nht 1 nước lót, 2 nước sơn ph (Kova hoc tương đương)
ni tht green stars.

Trn:
Thch cao, khung xương chìm Hà Ni, dày 9 mm. B matit, sơn màu trng, 2 nước (Kova hoc tương đương).
Ca chính:
Ca thép an toàn, 2 lp,  gia có vt liu không cháy, sơn gi vân g, cht khóa tay ngang, có mt thn, chuông ca.
Thiết b đin:
H thng dây dn trong căn h được thi công hoàn thin, đm bo công sut s dng. Dâđin s dng dây Trn Phú hoc loi tương đương.
Lđt 1 t đin tng ca căn h (hp cha aptomat tng ca căn h và aptomat con).
Công tc,  cđin,  cm ti vi,  cđin thoi, internet, aptomat.hãng SINO hoc tương đương.
Đèn chiếu sáng: Đin quang hoc tương đương.
H thng thông tin liên lc:
Đin thoi: Cung cđường dây và lđ đu nđến phòng khách (dây 2x2x0.5).
Internet: Cung cđường dây và lđ đu nđến phòng khách.
 cm tivi,  cđin thoi, internet hãng SINO hoc tương đương.
H thng điu hòa nhiđ:
B trí đu ch k thut cho vic lđt h thng điu hòa không khí ( không bao gm máđiu hòa không khí). V trí cc nóng điu hòa b trí ti khu vc logia (đm bo yêu cu k thut và m quan).
Ca ban công:
Khung nhôm đnh hình Đông anh hoc tương đương (nhôm h) sơn tĩnh đin trng. Kính dán an toàn 2 lp dày 6,38 mm. Ph kin tay nm. Cht khóđng b.
Lan can:
Thép hp sơn 1 lp chng r, 2 lp sơn ph màu ghi.
Thiết b v sinh: Bn cu s Viglacera hoc tương đương, ph kiđng b hoc tương đương, ph kiđng b hoc tương đương (két nước,van phao, vòi xt mm).
Các ph kin khác khách hàng t trang b.