Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Chương trình vay vốn ngân hàng đối với khách hàng mua căn hộ tại Green Stars


Hin nay ngân hàng BIDV đang có gói h tr lãi sut như sau:
Chương trình 1:
Lãi sut 8 %/năm trong 06 tháng đu.
Hết thi gian h tr, lãi sut được điu chnh 3 tháng/ln vào đu các quý, bng lãi sut tiết kim 12 tháng + 3,5% (mc lãi sut này hin ti tương đương khong 11,5 %/năm)

Chương trình 2:
Lãi sut 6 tháng đu là 8,99%/năm, 6 tháng tiếp theo là 10,99%/năm hoc bng lãi sut điu chnh ca Ngân hàng nếu ti thi đim này lãi sut ngân hàng <10,99 %.
Hết 12 tháng h tr được điu chnh theo quy đnh thông thường như chương trình 1.
Hướng dn h sơ vay vn:
    

1. Giy đ ngh vay vn(theo mu ca BIDV)
2. H sơ pháp lý:
Chng minh thư nhân dân/h chiếu còn hiu lc
H khu/KT3
Đăng ký kết hôn/Xác nhn đc thân
3. H sơ chng minh mc đích vay vn
Hp đng mua bán nhà
Giy phép xây dng
Hp đng thi công, sa cha ci to nhà
Hóa đơn/Phiếu thu/y nhim chi và các chng t đã np tin
Các giy t khác liên quan(nếu có)
4. H sơ chng minh kh năng tr n
Hp đng lao đng hoc các quyết đnh khác tương đương
Sao kê tài khon tr lương
Bng lương ca đơn v công tác
Xác nhn mc thu nhp ca đơn v công tác
Các giy t chng minh thu nhp khác (nếu có)
5. H sơ tài sn đm bo tin vay:
Hp đng mua bán nhà (thế chp bng tài sn hình thành t vn vay)
Giy chng nhn quyn s hu hp pháp v tài sn ca khách hàng (trong trường hp thế chp bng tài sn khác.  

Ngoài ra còn có ngân hàng MB ngân hàng quân đội,An Bình,Vp bank